Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Z historie oblasti
... zpět do přehledu článků
Dobytí vrcholu Kobylí hlavy v Príhrazích (novinový clánek, 1939)
Tri statecní Turnováci zdolali po dvou dnech nejobtížnejší skálu v Cechách.

Mluvíme-li o horolezectví, pak nutno pripomenouti, že je to sport, pri kterém vrcholné výkony nejsou korunovány zlatými poháry a vavrínovými venci, nýbrž toliko prostým, hrejivým pocitem štestí a radosti nad zdoláním studené skalní steny. Jako pri všem, tedy i zde musí nastoupiti láska k veci a tu je to v prvé rade láska k prírode. Tento sport našel u nás pochopení teprve v posledních letech, a to poznáním krásných výstupu na pískovcové skály, kterými zejména turnovský kraj prímo oplývá. Pripravovaná mapa Hurboskalska lépe ukáže možnosti tohoto sportu. Vratme se ale k vlastnímu horolezectví, jednomu z nejposlednejších a také nejodvážnejších výstupu, a to na Kobylí hlavu v Príhrazích u Turnova.

První výstup podnikla pred dvema lety skupina ctyr nemeckých horolezcu, které se podarilo po trech dnech dosáhnouti vrcholku. Tento první výstup zanechal v úcastnících takový dojem, že vraceli se znovu a se svými dalšími nemeckými kamarády dosáhli vrcholku ješte petkráte. Mezi temito výstupy pribrali s sebou i ceské horolezce z Klubu alpistu, ale jako první nikdo z Cechu na vrchol nevystoupil.

Teprve v techto dnech odvážili se tri turnovští horolezci z Klubu ceských alpistu k zdolání previslých sten Kobylí hlavy. Na hladké steny skály zvykli si v Hruboskalsku, ale zde bylo nutno prekonati nekolik previsu, t. j. lézti po skále, která má u zeme menší obvod než na vrcholu, což zpusobuje stálé odklánení tela od skály. Pocátek výstupu podnikli jen dva z výpravy, a to do západní steny pomerne dobrým výstupem k prvnímu zajištovacímu kruhu. Odtud bylo nutno sestoupiti po lane asi o 3 metry níže a pretraversovati stenu ve visu, pouze na rukách bez opory nohou, na stenu severní. Dále vedl výstup previsem k druhému zajištovacímu kruhu ve výši asi 20 metru nad zemí. Zde zustal Smitko, který zajištoval Vodhánela, pri jeho dalším výstupu. Ke tretímu zajištovacímu kruhu, který byl asi o šest metru výše, vedl opet previs. Zde pripnul karabinu, odpocinul si a postupoval opet sám zajišten avšak svým kamarádem od druhého kruhu pres tretí nejdelším výstupem ke ctvrtému kruhu, po témer hladké stene s nepatrnými záchyty do výše asi 45 metru. Po vyšetrení dalšího postupu lezení nejvetším previsem skály rozhodl se pro sestup slanením. Provaz zachycený ctvrtým kruhem byl ponechán na stene, aby usnadnil druhého dne pokracování v další nejnebezpecnejší ceste.

Casne zrána, již zajištení od jmenovaného kruhu, postupovali nyní již tri, s Procházkou, znovu po pro ne již známé stene. Vodhánel postupoval pak od ctvrtého kruhu dále previsem, který den pred tím mel cas prozkoumat a dukladne ocenit možnosti výstupu ke kruhu pátému. Zde ujal se vedení Procházka, který byl ušetren namáhavého výkonu predešlého dne, takže mel dostatek sil k zdolání poslední cásti nebezpecného výstupu. Od pátého kruhu vedla cesta šikmým hladkým žlebem na plošinu kde bylo použito zajištení pres skalní výstupek. Odtud k vrcholu bylo sice již necelých deset metru, ale cesta vedla ješte pres dva previsy oddelene šikmou dlouhou plochou, jejichž prekonání bylo uspíšeno touhou po konecném vítezství. Tak naplnení radostným uspokojením stiskli si tri kamarádi ruce na vrcholu Kobylí hlavy, nejtežší skály naší vlasti a nejkrásnejší steny, kterou kdy stoupali a na kterou nikdy nezapomenou.

pozn.: doslovný prepis novinového clánku bez jazykových úprav !


TJ Český ráj
431 historických fotek


Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2021
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy