Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Z historie oblasti
... zpět do přehledu článků
Úvodem

Poutník jda, stav horolezcu prohlédá

(z Komenského „Labyrintu sveta“)

sepsal: Jaroslav Kujan Janku
vykreslil: Jindra Sochor

zdroj: Kronika mašovských mladých horolezcu z roku cca. 1946.I povídal mi Všudybyl:
„Dnes zavedu Te k cechu jež šport královský sobe ríká a k ztvrzení svalu ocelových, k vyššímu myšlení prý vede.“

I šli jsme lesy i skalami, když tu pojednou ryk nejaký podivný, jak kancu divokých rvaní se ozývá. Tu s hruzou vidím, že obklopeni jsme skupinou jakýchsi šašku, kterí tak divne potrháni jsou až frncochy všeliké z nohavic a kabátu jim visí. A rvouce nejinak než šelmy divé, jako blázni vrhají se proti skalám vysokým, ovázáni lanovím coby koráby válecné, šplhati se vzhuru pocínají, hovoríce, že nejakou špáru Kaušcí lezou.

Zvlášte hejtman jejich ci snad cechmistr první se v pukline skalní samo sebou házeti pocal, až se clovek bohabojný križovati musí. A hned z výšky preukrutné k nižším svým druhum hovorí, že jakési hodiny nalezl. I pravím sobe:
„Ký blázen by tam i hodiny nosil, což nestací, že tito života svého všanc dávajíce, carodejné kousky zde vyvádejí a k sobe praví, že krásu nalézají.“

A k pruvodci svému:
„I jdetež na všecko neštestí ! Opovážliví lidé, ani více dívati se nechci !“
Tlumocník muj:
„Ne každý je tak rozmazlený ! A kdybys cech takýto seznal, jiste bys od neho neutekl !“
Na to já:
„Co jsem hovado, abych slávy naháneje, život svuj všanc dával ? Ba, však ani hovado tak neuciní !“

A vidím jak, pri svém bohaprostém povolání se smejí, oplzle mluví a veškerou prostopášnost provodí, nad címž se zkormoute, napomínati jich chci i prositi, aby takových vecí prestanouce nechali a k Bohu volali.

Než co platno ? Jedni by se vysmáli, druzí i vyhoditi se chystali a tretí i mému telu ublížiti se strojili. Proto odcházím z pustin lesních tiše, výprasku nejakého od bláznu techto se boje.

I pravím k pruvodci svému:
„Chceš-li mne ješte do cechu tak podivných voditi, rci a já ponechám Te jíti samotného „.

Tak to je správné, necht prijdou jen ti, kterí slyší moudrá slova prírody, aby jim beze zbytku rozumeli.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Český ráj
431 historických fotek


Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2021
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy