Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Z historie oblasti
... zpět do přehledu článků
Horolezectví na Turnovsku a jeho rozmach ve zkratce (A.Zíma)
Kurt Rau a Karl Nitzman v roce 1920 vylezli prvne na Kapelníka – skálu zvanou dríve Medovka. Tímto výstupem bylo vzato na vedomí, že skalní mesta nejsou jen na okrasu a podívanou pro turisty a sídlištem nespocetného poctu ptactva – hlavne kavek, kterým se ríkalo domorodci „Aehrentálovi holubi“ jelikož sídlili na jeho panství a ubytování meli zdarma vcetne zaopatrení z jeho pozemku – dvoru Kyselovska, Valdštýnska a Horenska.

Jára Baudys, Antonín Zima a Antonín Trmal jako kluci 14.ti letí vylezli v r. 1923 na První blatník, jak se ríkalo celé té skupine (Blatník, Maják, Mnich).

Po dvou pokusech o výstup byl v roce 1928 Kapelník vylezen Pirem (Jarka Baudys), Václav Náhlovský, Karel Cabelka (krátce zvaný Cába), Franta Bouma a Miloušek (Ludva Soldát).

Prišla zákl. voj. služba. Po skoncení vojny zacali lézti skauti (OS-33 a Roveri z oddílu Turnov) na skály pri svých hrách a výletech. Tak byl zlezen hrad Skaut (Krkavcí skály) v Prach. skalách (v r. 1932, A. Zima, Harry, L. Vodhánel a j.,) v r. 1935 Kapelník a Taktovka (Vodhánel, Nejedlo, Procházka) a mnoho jiných skal. V roce 1939 Kobyla v Príhrazích (Vodhánel, Smitko, Procházka) a tak se pokracovalo ve všech blízkých skalních oblastech.

Ješte za této doby stáváme se cleny KAC (Klubu alpistu v Praze). V roce 1941 chceme založiti vlastní pobocku KAC avšak není povolena. Stáváme se tudíž cleny Klubu ceských turistu v Turnove.

Po válce zase znovu obnovujeme cinnost horolezeckou na plno. Vstupujeme do sloucení telovýchovy jako horolezecký oddíl Jednoty Jiskry, pozdeji Slavoj v Turnove. V r. 1948 stavíme vlastní klubovnu na Podháji. Máme na 30 rádne platících clenu, ponejvíce z rad bývalých skautu.

Již v roce 1945 a v dalších letech absolvujeme kurzy horolezecké ve Vys. Tatrách, které porádá Ústredí sjednocené tel. výchovy, sekce horolezecká v Praze.

Karel Cerman náš clen ješte se Slovákem Arno Puškácem jsou jmenováni prvními mistry sportu v hololezectví. Clenové našeho oddílu jsou jmenováni do reprezentacního mužstva CSR. Nekterí clenové jsou zváni do zahranicních hor (Mašek Jirí, Procházka Vk. do Alp, do Polska, do Bulharska). Jsou provádeny kolektivní prechody hrebenu Tater, v kterých jsou taktéž delegováni naši clenové.

Radan Kuchar je jmenován jako první zasloužilým mistrem sportu. Stal se clenem hor. oddílu Liberec. Dále jmenováni byli mistry sportu Mašek, Kopal, Procházka, Vodhánel, Svatoš a dálší. Tito pochází bud prímo z turnovského oddílu aneb po válce se prestehovali do Liberce z duvodu zmeny zamestnání.

Shora jmenovaní, zejména Kuchar proslavili náš oddíl v horách svými výstupy (kniha Deset velkých sten), zahranicní výpravy do Hindukaše, Himaláji, a j. byli vždy zastoupeny nekterými cleny z našeho krásného a vdecného Turnovska, takže dnes mužeme po letech ríci, že náš S k a l á k vychoval velmi dobré a zdatné horolezce, kterí proslavili tento sport i v zahranicí a mužeme se postaviti smele po bok alpistickým velmocem jako jsou Anglicané, Nemci, Francouzové, Italové, Švýcari.

Antonín 'Harry' Zima, kronika HO Turnov (kolem roku 1960)
pozn.: doslovný prepis textu z Kroniky HO Turnov bez jazykových úprav !


TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: 26.7.1953 Príhrazy-Skrítek-Šimánova c. J.Janku(kruh) R.O.Bauše

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2021
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy