Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Z historie oblasti
... zpět do přehledu článků
Jaroslav JANKU

alias Kujan

(1926 - 1993)


Autorem textu úvodní stránky historických statí našich internetových stránek, která je vtipnou parafrází Komenského "Labyrintu sveta", je Jaroslav Janku, verejnosti spíše známý jako Kujan. Tento náš horolezecký kamarád nesporne patrí k nezapomenutelným postavám válecné a poválecné generace oddaných milovníku Ceského Ráje, zejména pak Skaláku. Bohužel již více než 12 roku není mezi námi. Bylo by nespravedlivé nevzpomenout na našich stránkách na Jarku Janku alespon krátkou vzpomínkou. Zasloužil se svojí celoživotní mravencí prací o propagaci a rozvoj horolezectví na Turnovsku.

Lásku k prírode a zejména k pískovcovým skalám získal pred válkou v oddíle vlcat turnovských skautu, kde také dostal prízvisko Kujan. Ve válecných letech pod silným vlivem slavné skupiny turnovských horolezeckých prukopníku Smítka, Procházky- Chrousta, Vodhánela- Fifana a bratru Chlumových zacal i on systematicky zasvecovat do taju lezení po pískovcových skalách ješte mladší hochy z Turnova, Mašova a Pelešan. V težké válecné dobe, kdy se pozdeji popravení starší jeho kamarádi Smítka a bratri Chlumové skrývali ve Skalním meste pred pronásledováním Gestapem, sílilo u Jaroslava vlastenecké cítení. Pod jeho vedením došlo k odvážné bitce s mladými príslušníky Hitlerjugend, kterí zacali využívat našich pískovcových skal pro vlastní výcvik.

Pomáhal Josefu Smítkovi v pokusech o mapování a popisu všech výstupu na skály v oblasti Hruboskalska. Po poprave Smítky v této cinnosti pokracoval a ve spolupráci s Vodhánelem již v roce 1953 vydal prvního horolezeckého pruvodce "Ceský Ráj pro horolezce". Byl to výsledek velmi usilovné mnohaleté práce. Vyložene prukopnickou zásluhou pruvodce jsou popisy cest v odlehlejších oblastech jako jsou Údolícka, oblast Vežáku a Vidláku, Klokocí a Betlémských skal. Prestože v pozdejších letech byl horolezecký pruvodce v oblastech Ceského Ráje nekolikrát doplnen a prepracován, zustal základ práce Jaroslava Janku v techto pruvodcích nesporný.

Kujan pocházel ze sociálne slabých pomeru které neumožnovaly, aby ihned po meštanské škole pokracoval ve studiu. Vyucil se strojním zámecníkem, ale pozdeji pri zamestnání absolvoval strední prumyslovou školu. Neabsolventem žádné vysoké školy, apro své široké a odborné znalosti se stal velice uznávanou osobností. Do sféry jeho zájmu a vedomostí patrila astronomie, mineralogie, archeologie, numismatika a vše co se týkalo prírody našeho kraje. Byl také clenem pracovního týmu profesora Šimáka a archeologa Lumíra Jisla pri vykopávkách v místech historického osídlení Ceského Ráje.

Ihned po osvobození v roce 1945 byl jedním ze zakladatelu Klubu cekoslovenských alpistu v Turnove a v pozdejších letech se stal aktivním propagátorem organizované turistiky.

Jaroslav Janku byl po dlouhá léta neodmyslitelnou soucástí našeho Skaláku. Staral se o cistotu pískovcového lezení, archivoval historii lezení v Ceském Ráji a vychoval mnoho následovníku. Bylo ho možno nejcasteji potkat v tech nejodlehlejších místech našeho krásného kraje a v nejméne navštevovaných údolích mezi skalami. Práve tam jeho trochu tajemne romantická povaha nacházela nejvyšší míru osobního uspokojení. Tato "kujanovská šmajdání" však mela vždy svuj jasne stanovený cíl.

Nám - jeho cetným kamarádum - pri návšteve Skalního mesta moc schází jeho malinko dopredu naklonená postava, s trvale mladickou a usmevavou tvárí a s nepostradatelným ruksáckem na zádech, který sám poeticky nazýval "pinglíkem jako mravencí vajícko".Za všechny Kujanovy kamarády vzpomínali Drahoš Machan a Zbynek- Alík Gräf.

ríjen 2005
TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: Italské Dolomity, Milan Meier na Kleine Zinne, 17.7.1989.

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2021
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy