Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
3
Lezecké podmínky:
Skály místy mokré,
lezení podmíněně povoleno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Ochrana přírody Hruboskalska
... zpět do přehledu článků
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj - mapa 1 (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj - mapa 2 (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008) - Příloha 1
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008) - Přoloha 2

Web Správy CHKO Ceský Ráj
Základní informace o chránených lokalitách najdete na webu Správy CHKO Ceský Ráj. Slušný a ciste provedený zdroj základních informací.

Zajímavá je pasáž o necem, co je zde nazývané "Stráž ochrany prírody". Predbehneme klikání a hned citujme:

Nápln stráže ochrany prírody
 • kontrola dodržování predpisu o ochrane prírody a krajiny, predevším základních a bližších ochranných podmínek CHKO a maloplošných chránených území
 • blokové rízení na míste
 • prestupková rízení
 • prubežný monitoring stavu krajiny
 • osveta a výchova prímo v terénu
 • spolupráce s Policií CR

  Ptám se: "Kde je Stráž ochrany prírody,
 • když turisti s prominutím "serou" kam se podíváte,
 • když se na zámku Hrubá Skála každou sobotu a nedeli strílí z dela a o pulnoci porádají " ... velkolepý ohnostroj s petardami pro devizové klienty",
 • když Státní lesy a.s. holosecí kácejí v nejcennejších lokalitách 1. zóny PR Hruboskalsko,
 • když se z autobusu s holandskými SPZ rojí doslova stovky mládežníku a vyrážejí na jakýsi orientacní závod mezi skalami ... pochopitelne zásadne mimo cesty,
 • když o letních víkendech túristi zajiždejí auty hluboko do lesa, protože nechtejí dát 20 za parkovište,
 • když jsou do jeskyne v Obrí skále tahány železné drátenky na spaní, autosedacky a okolo "bordel, až hamba povedet",
 • když po peší (!) vyhlídkové ceste mezi Hrubou Skálou a Valdštejnem jezdí mezi davy turistu znacnou rychlostí auta Policie CR (nechtela tady CHKO zakázat jízdu na kole, aby nedošlo ke stretu s turisty ??),
 • když ...
 • když ...
 • když ... "

  RNDr. Zdenek Strnad

  A mimochodem, v oblasti jsem ješte "Stráž ochrany prírody" nikdy nepotkal, a to tam jsem posledních 10 let témer denne.
  A pár poznámek z "druhé" strany barikády: Nedostatek sociálního zarízení je v kompetenci majitelu pozemku, nikoliv stráže prírody. Na nevhodnost ohnostroje byli provozovatelé zámku nekolikrát upozornováni, letos je tam opet jiný majitel a bude na to upozornen. Lesy CR s.p., se musejí rídit zejména lesním zákonem c. 289/1995 Sb., který ríká "kácet" i v chráneném území. Orientacní behy na Hruboskalsku probíhají již pouze po znacených cestách, pro skupinky do 30 osob. Za nepovolený vjezd do lesa každorocne strážci uloží nekolik desítek pokut. Previs pod Obrí skálou byl nekolikrát vycišten. Cesta mezi Hrubou Skálou a Valdštejnem byla vybudována zejména kvuli hospodarení v lese, nikoliv kvuli turistum. Policie, Správa CHKO a další tam jezdí výhradne pri plnení služebních povinností. Napr. castému pádu turistu z vyhlídek... Strážci nemají jednotný stejnokroj, takže na první pohled je clovek poznat nemusí. Ale z minulých i soucasných strážcu snad nekomu neco reknou jména Petr Korínek, Alena Drahonovská, Jirí Odnoha, Jirí Sejna, David Devátý, Zdenek Kotátko, Rita Schliková, Zdenek Brožek, Karel Broulík, Miroslav Dedek (Bojsa ml.), Tomáš Flanderka, Pavel Homolka, Jitka Obrocníková, Bohumil Svatoš, Tomáš Tomsa, ... Jarda Mizera, Správa CHKO Ceský ráj • TJ Český ráj
  431 historických fotek


  Historie
  Ostatní
  Přihlášení administrátora:
   Jméno:
   Heslo:
  Fulltext vyhledávání v článcích:
   
  Redukovaná mobilní verze
  hruboskalsko.cz, 2004-2020
  kontakt: Zdeněk Strnad
  Jimmy