Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
1
Lezecké podmínky:
Skály velmi mokré,
lezení zakázáno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Schůze výboru TJ Český ráj
... zpět do přehledu článků
1/12- 28. ledna 2012

 

Zápis c. 1/2012

ze schuze výboru TJ Ceský ráj, konané 28.1.2012

 u Supa

 

 Prítomni:  M.Homolka, J. Cerva,  T. Hodler, A. Drahonovská, V.Nejedlý

Omluveni:         P.Starý, R.Grebík

 I. Výrocní schuze

    Koná se 4. února od 18.00 v kongresovém sále hotelu Karel IV. V Turnove. Je volební. Clenové výboru jsou souhlasni s další kandidaturou. Homolka pripraví podklady pro volby, Starý zprávu o hospodarení, Grebík zprávu o sportovní cinnosti.

 Homolka zajistí termíny Otvírání a Zavírání Skaláku 2012 a jarní zájezd.

 Program schuze:

 16.00. Otevrení sálu

16.30  Kurs 1. pomoci  (pro zájemce)

17.30  Schuze vrcholové komise a správcu oblastí – pro zvané (Meier)

18.00 Schuze

          - Zahájení (Homolka)

          - Schválení programu

          - Volba komisí (volební, mandátová, návrhová)

          - Zpráva o hospodarení (Homolka)

          - Zpráva Kontrolní a revizní komise (Mlejnek)

          - Zpráva o sportovní cinnosti  (Grebík)

          - Zpráva predsedy (Homolka)

          - prestávka (prostory jsou nekurácké)

19.00 - diskuse

          - volby

          - usnesení

19.30 - záver

20.00-  guláš

20.30-  volná zábava

 

II.  Cintorin

 Homolka vypracoval kalkulaci na rekonstrukci Cintorinu:

  • odlití 10 desek ………. Cca 90.000
  • vyzlacení 35 desek ……cca 28.000
  • profily, hácky,spojmat…cca 10.000
  • beton (prerovnání schodu)     3.000
  • zábradlí nad schody …. Cca  3.000

celkem cca                               134.000,- Kc

 

O dotaci budou požádány zúcastnené obce a CHS.

 III. Investice

 Hospodarení v roce 2011 bylo s minusem 22.500,-, což vzniklo cástecne tím, že jsme od SCHKO neobdrželi žádný príspevek na cinnost jako v minulých letech. TJ již nebude vkládat své prostredky do materiálu pro brigády ve Skaláku.

  1. K tomuto se uskutecní 30.1. od 9.00 na OÚ Hrubá Skála za úcasti Homolky,Cervy, Dedka a zástupcu OÚ Karlovice a Hrubá Skála, Lesu CR a SCHKO schuzka, kde bude TJ žádat o financní úcast institucí na akcích ve Skaláku (schody Myšina, úvoz nad Koupákem, opravy a údržba cest, Cintorín apod.)

 IV. Archiv

        T. Flanderka shromáždil spousta historického filmového a fotografického materiálu ze Skaláku. Nechal vyrobit 2 alba fotografií od V. Heckela. Výbor byl jím požádán o zafinancování. Celkové (doložené)  náklady jsou ve výši 11.465,-Kc.

        Výbor si jeho práce nesmírne váží a nemá problém s úhradou, avšak až po vyjasnení vztahu. Materiál bude ve vlastnictví TJ, bez komercního využití a neprenositelný do vlastnictví 3. osoby. Homolka s TF vztah písemne upraví, rozhodnutí bude odloženo na príští schuzi.

    

V. Údržba vrcholových zarízení

        R.Meier vypracoval tabulku lezeckých objektu v oblasti Maják, rozdelených do 18 skupin. Cerva na schuzi zajistí obsazení skupin cleny, kterí se zaváží k revizi a prípadné výmene kruhu v r. 2012 (realizovatelné za1-2 dny). Informaci dá Homolka na web.

 VI. Úhrada známek CHS a oddílových príspevku

 A. Drahonovská predložila tabulku úhrad na r.2012. Kdo nemá zaplaceno, muže tak ucinit v hotovosti na výrocce 4.2.2012. Kdo po ní nebude mít vše uhrazeno, bude na príštím výboru vyloucen. Homolka dá soupis dlužníku na web.

 VII. Ostatní

 Výbor blahopreje Ále Drahonovské k dožitým 60. narozeninám a preje hodne sil pro další práci v TJ.

Sepsal:    Miloslav Homolka

 

 TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: Milan Meier, lezení na písku.

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2020
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy