Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Co bych měl vědět a znát, když jedu lézt na Hruboskalsko?
Vědět 
jaké je počasí !
 
Určitě je dobré vědět, že pískovec na Hruboskalsko je bez výjimky velmi měkký a náchylný k poškození horolezeckou činností, a proto platí přísný zákaz lezení na vlhké nebo dokonce mokré skále.

Zaručenou, a denně "ručně" aktualizovanou, informaci o aktuálních lezeckých podmínkách na Hruboskalsku najdete na titulní straně tohoto webu!

Je-li mokro, jeďte jinam!

Prosíme respektujte to, ať udržíme skály v dobrém stavu i pro další generace!

Aktuální srážky (radar)

Předpověd počasí
Znát 
místní pravidla 
lezení ! 
Pravidla lezení na Hruboskalsku jsou dána třemi základními dokumenty, uvedenými v pravém sloupci. Ve zkratce jde především o toto:

 • neleze se celý rok, ale od 1.listopadu do 31. března (někde až do 30.června) následujícího roku platí každoroční sezónní zákaz lezení

 • platí zákaz lezení na vlhké nebo mokré skále

 • platí absolutní zákaz lezení s MG nebo s jinými chemickými prostředky

 • cesty se lezou zásadně zdola v maximálním počtu 5 lidí v jednom lanovém družstvu, lezení "na rybu" je výslovně zakázáno

 • k jištění, kromě kruhů, používat jen lanové smyčky

 • při lezení všemožně setřit skálu, jestliže se lezecká cesta klikatí od kruhu ke kruhu, pak při zvýšeném tahu u kruhu doberte a nedřete lanem skálu!

  Nechcete-li tato pravidla dodržovat, jeďte jinam!

 • Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechach

  Platný Souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj (2016-2021)
  Prvovýstupy!  1. Prvovýstupy musí být provedeny v souladu se Souhlasem s provozováním horolezecké činnosti v CHKO Český Ráj vydaného CHKO Český Ráj 18.10.2016 v Turnově a dle Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách, vydaných ČHS 26.01.2013 v Praze.

  2. Veškeré prvovýstupy jsou povoleny jen s předchozím souhlasem OVK. Tam, kde je to vyžadováno, tak si OVK vyžádá souhlas i od CHKO Český Ráj.

  3. Žádosti o souhlas s prvovýstupem se zasílají na e-mail: prvovystupy.hruboskalsko@seznam.cz a musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, kontakt, oddíl, směr výstupu, předpokládaný počet fixního jištění, jeho model a původ.

  4. Prvovýstupce musí nové cesty nahlásit nejpozději do konce roku, ve kterém byl prvovýstup proveden.

  5. Nahlášení je třeba provést pouze formou řádně vyplněného protokolu. Formuláře je možné získat od členů OVK nebo je stáhnout z webu: www.hruboskalsko.cz.

  6. Předání protokolu členům OVK Hruboskalsko osobně nebo e-mailem (ovkhruboskalsko@seznam.cz, prvovystupy.hruboskalsko@seznam.cz).

  7. Prvovýstup je třeba zapsat do databáze ČHS (www.horosvaz.cz).

  8. Fixní jištění musí být z produkce ČHS, osazené způsobem, jež odpovídá požadavkům Bezpečnostní komise ČHS a musí být osazeno před odevzdáním protokolu, zapsáním do vrcholové knížky a databáze ČHS.

  9. V případě lepeného jištění je třeba použít vhodnou chemickou kotvu šedé či hnědé barvy.

  10. Všichni prvovýstupci, kteří budou osazovat fixní jištění, musí projít Školením osazování a výměny jištění správců skal a prvovýstupců pořádané Bezpečnostní komisí ČHS.

  11. Při porušení těchto zásad zaniká nárok prvovýstupce na autorství cest, případně hrozí jejich zrušení a nevyhovující jištění bude odstraněno.

  12. Jakákoli výměna jištění, slaňovacího zařízení, vrcholových knížek a krabic je bez předchozí konzultace se správcem oblasti nebo OVK zakázána.

  13. Prvovýstupy na území Hruboskalska jsou povoleny pouze organizovaným lezcům (členové ČHS, popř. členských organizací UIAA a ostatních zahraničních lezeckých organizací a spolků).
  Upřesnění pravidel lezení na Hruboskalsku z roku 2017
  Umět si zavolat pomoc !  I v relativně frekventovaném Hruboskalsku se snadno můžete dostat do potíží, na které vlastními silami nestačíte a potřebujete zavolat pomoc. Celý region je již pokryt signálem mobilních operátorů a je tak velmi užitečné mít na úvazku i malé pouzdro s mobilem. Toto platí zejména v týdnu a mimo centrální sektory!

  Zároveň je třeba znát místopis a vědět, na které skále a v které části Hruboskalska jste. Na první pohled samozřejmost, ale již se stalo,že borci nakonec byli někde úplně jinde, než si mysleli, že jsou.

  Průvodci s detailním místopopisem skal:

  HEJTMÁNEK PETR, HOMOLKA MILOSLAV, SOCHOR JINDŘICH (1996): Hruboskalsko I.díl

  HEJTMÁNEK PETR, HOMOLKA MILOSLAV, SOCHOR JINDŘICH (1998): Hruboskalsko II.díl

  Stále jsou k dostání, třeba na Koupáku!

  TJ Český ráj
  431 historických fotek

  Foto: Milan Meier, lezení na písku.

  Historie
  Ostatní
  Přihlášení administrátora:
   Jméno:
   Heslo:
  Fulltext vyhledávání v článcích:
   
  Redukovaná mobilní verze
  hruboskalsko.cz, 2004-2021
  kontakt: Zdeněk Strnad
  Jimmy