Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
1
Lezecké podmínky:
Skály velmi mokré,
lezení zakázáno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Archiv aktualit serveru hruboskalsko.cz (2005)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

  PF 2006
  Sezóna na umelé stene
  Blahoprejeme !
  Neplatici
  PRÍSPEVKY NA ROK 2006
  ORIENTACNÍ ZÁVOD
  Skalák pro lezení uzavren !
  Orientacní závod pražských horolezcu
  Vzpomínkové setkání
  Výcvik zimního lezení
  Rekord denního poctu návštev serveru hruboskalsko.cz prekonán!
  Zavírání Skaláku 2005
  
  Další desítka v Drackách
  Meteora 2005
  
  80. výrocí prvovýstupu na Taktovku
  Prachovská 24
  Detský den 2005
  
  Zemrel Slavoš JIRENA
  Skalní muž
  Skalní muž 2005
  Meteora 2005
  Inzerce
  Snímek družice METEOSAT
  Vypnutí ikony 'Pekná cesta' v Evidenci cest Hruboskalska
  Stále ješte hnízdej ...
  Filmový festival v Jicíne
  Nekolik 'zelených' poznámek (2.vydání)
  HNÍZDENÍ POŠTOLEK !
  Nová ikona pro zrušené cesty !
  Ztráty a nálezy
  Jirka Novák oslavil šedesátku (2. vydání)
  Najdete se ?
  Doplneny fotogalerie k jarním zájezdum do Francie.
  Otvírání Skaláku 2005
  Otvírání Skaláku 2005
  Uskutecnil se oddílový zájezd na Kozelku.
  Oddílový zájezd na Kozelku
  Sezóna ve Skaláku zacala
  Zimní sezona na stene
  Valná hromada CHS
  Situace v oblasti
  Nové kapitoly v sekci Metodické materiály (2.vyd)
  51.rocník Zlatého cepínu (2.vydání)
  Evidence cest naplnena (4. vydání)
  Výrocní schuze TJ Ceský Ráj
  Schuze správcu oblastí
  Poslední verze Pravidel
  Probehla schuze VK Hruboskalsko
  Hospoda na Koupáku je otevrena
  Lavina !!! Nový záznam v sekci Metodické materiály
  Výzva k zaslání Protokolu o prvovýstupech !
  60. výrocí popravy J. Smitka a bratru Chlumových
  Zimní sezóna na stene v hale TSC Turnov
  Koupák bude !
  Meteora- 6.díl
  Meteora- 5.díl
  Meteora- 4.díl
  Pruvodce Klokocí na webu
Schuze správcu oblastí
V príjemné atmosfére sedmihorské restaurace "Na koupáku" se 29. ledna 2005 uskutecnila 1. schuze správcu oblastí. Z plodné debaty záhy vyplynula kostra náplne jejich práce a zpusoby komunikace mezi správci, vrcholovou komisí a výborem.

Nápln cinnosti jsem shrnul do nekolika bodu:
- prubežne kontrolovat dodržování pravidel lezci
- prubežne monitorovat stav vrcholových zarízení (jistící a slanovací kruhy, vrcholové knihy a krabice, dobírací dríky)
- hlásit vrcholové komisi závady na vrcholových zarízeních
- po poverení Vrcholovou komisí provádet (zajištovat) výmenu vrcholového zarízení
- hlásit VK veškeré zmeny v oblasti (zrícený blok, závada na prírodním jištení- utržené hodiny, hnízdení ptactva, rozdelané cesty apod.) a navrhuje VK rešení ci odstranení problému
- doporucovat VK schválení ci zrušení prvovýstupu v jim sverené oblasti
- prebírat od VK náradí a materiál potrebný k údržbe a vést jeho evidenci
- vypracovat a predat soupis provedených úkonu ve sverené oblasti vždy na konci každé lezecké sezóny (do 15.12. t.r.)
- hlásit zjištení zdevastovaných prístupu ke skalám ve frekventovaných oblastech
- hlásit zjištení poškozování skály rostoucími drevinami
- žádat Výkonný výbor o pridelení pracovních sil pro odstranení nedostatku v oblasti (napr. v rámci Otvírání a Zavírání Skaláku, prípadne pro výmenu vrcholového zarízení)
- pobírat výhod plynoucí z údržby (subvence CHS, príspevky na zájezdy apod.)

Správce oblastí jmenuje a odvolává Výkonný výbor TJ na prípadné doporucení Vrcholové komise.
Správci oblastí podléhají Vrcholové komisi.

Startovní úkol Správcu oblasti je zmonitorovat stav vrcholových zarízení v jejich oblasti do 1.7.2005 (do 31. 10. 05 u oblastí, kde je horolezecká cinnost povolena od 1.7.2005).

Vytvorení databáze stavu kruhu a vrcholovek a nastartování systému jejich údržby je prioritou všech složek TJ pro príští období. Všichni správci, jakož i lidé, kterí se do údržby chtejí zapojit jiným zpusobem, mohou pocítat s maximální materiální, financní i informacní podporou výboru TJ.

Na záver byli jmenováni konkrétní Správci oblastí. A jak to dopadlo se dozvíte
 • tady.


  M. Homolka, 30. I. 05
 • TJ Český ráj
  431 historických fotek

  Foto: Standa Blatník

  Historie
  Ostatní
  Přihlášení administrátora:
   Jméno:
   Heslo:
  Fulltext vyhledávání v článcích:
   
  Redukovaná mobilní verze
  hruboskalsko.cz, 2004-2020
  kontakt: Zdeněk Strnad
  Jimmy