Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
1
Lezecké podmínky:
Skály velmi mokré,
lezení zakázáno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Archiv aktualit serveru hruboskalsko.cz (2012)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

  Znaky oddílu
  Clenské príspevky
  Momenty z historie ceskoslovenského expedicního horolezectví
  Oddílová knihovna
  Lezení na stene 2012-13
  Krádeže aut na Turnovsku
  Vzpomínka na Václava Broka Skoupého
  SEMAFOR NA KOUPÁKU
  DIVOKÉ VCELY - DRACÍ ZUB - KAUSCHKOVA HRANA
  AKTUALIZACE K PARKOVÁNÍ U KOUPÁKU
  Parkování ve Skaláku u Koupáku
  Historická vrcholovka ze Strážce malebného údolí.
  Jarní oddílový zájezd, tentokrát do Mor. Krasu
  Nabídka pro TJ Ceský ráj
  Rícení skal 2
  Poznámky k videu z Mistrovství CR ve sportovním lezení z roku 1992.
  Report z vánocní oddílové akce
  Clenové TJ
  Nekolik poznámek k hruboskalsku.cz po Výrocní schuzi TJ Ceský ráj (2. vydání).
  NECO K ZAMYŠLENÍ (SNAD)
  Výrocní schuze TJ
  Údržba vrcholových zarízení
  Nový email OVK Hruboskalsko
  27. 9. zahynul Standa Horínek (doplnené vydání)
  SKALÁCKÝ DUATLON
Clenské príspevky

žádám cleny TJ, aby vcas, tj. do 15. prosince zaplatili príspevky (kdo tak již neucinil u Ály casch)  na úcet c. 104219381, kód banky 0300, variabilní symbol dle poradového císla v sekci  Clenská základna  vpravo nahore dle uvedeného klíce, konstantní symbol 558.

 

Deti a mládež do 18 let (nar. 1995 a pozdeji) – 100 Kc

Deti a mládež do 18 let, kterí mají alespon jednoho rodice clenem CHS – zdarma

Juniori od 19 do 25 let (nar. 1988 – 1994) – 300+200 Kc (oddílový prísp.)

Dospelí od 26 do 60 let (nar. 1953 – 1987) – 400 Kc+200 Kc (oddílový prísp.)

Seniori nad 60 let (nar. 1952 a dríve) - pouze 200 Kc (oddílový prísp.)

Kombinované clenství Alpenverein - každý si zaplatí sám u Alpenvereinu.
Návod je na stránkách Horosvazu, nahlásí u výbercího, nebo napíše do
mailu: ala.drahonovska@seznam.cz .  Zaplatí jen oddílový príspevek 200,-Kc

 

Když bude chtít nekdo neco rešit, tak to napište do mailu Ále (viz výše)
 nebo volejte na: 775 502 258.

 

Dále k této tématice uvádím prepis e-mailu ze svazu.

 

Informace o clenských príspevcích CHS a pojištení na rok 2013.

 

Na základe rozhodnutí valné hromady CHS dochází k nekolika zmenám ve výši clenských príspevku a poplatku: Zavádí se nová kategorie juniori (19 – 25 let), rozširuje se vymezení rodinného clenství tak, že clenství v CHS zdarma má díte do 18 let, které má v CHS alespon jednoho rodice (dosud museli být cleny oba rodice), a jsou zcela zrušeny vstupní poplatky. 

 Clenské prukazy mužete pro cleny svých oddílu zacít objednávat od 1. prosince 2012, samostatne nebo v rámci Kombinovaného clenství CHS – OEAV (Oesterreichischer Alpenverein). Soucasne zacne distribuce clenských prukazu CHS tem, kdo si kombinované clenství zakoupili již v prubehu podzimu. Upozornujeme, že kombinované clenství CHS – OEAV platí pouze pro clenství v OEAV v sekci Innsbruck zakoupené ve spolecnosti ALPY.

 Pokud mají nekterí z vašich clenu poslední platný prukaz CHS na rok 2011, doporucujeme objednat jim nové prukazy do konce letošního roku, aby jim neskoncilo clenství z duvodu neplacení clenských príspevku. 

Na všechny, kdo si zakoupí clenský prukaz CHS na rok 2013, se bude jako obvykle vztahovat úrazové pojištení u pojištovny Kooperativa, které však platí pouze na akcích organizovaných CHS ci jeho oddíly. 

Spolu s clenskými prukazy mužete svým clenum objednat také cestovní pojištení pojištovny Uniqa. Podmínky a ceny pojištení jsou stejné jako v roce 2012. 

V souvislosti s objednáváním clenských prukazu na rok 2013 prosíme, abyste zkontrolovali pocet clenu vašich oddílu a pokud zjistíte, že je nižší než pet, abyste kontaktovali sekretariát. Oddíl CHS musí mít podle stanov nejméne 5 clenu, oddíly s nižším poctem clenu budou navrženy ke zrušení. O prípadném návrhu na zrušení budou dotcené oddíly samozrejme informovány. 

Postup pro prihlašování nových clenu do oddílu CHS zustává stejný jako dosud s tím rozdílem, že se již neplatí vstupní poplatek, který byl rozhodnutím letošní valné hromady zrušen. 

Pro objednávání prukazu a pojištení mužete využít stejný postup jako dosud, tj. mužete si vše vyrídit osobne na sekretariátu CHS (platba v hotovosti, okamžité vystavení prukazu), nebo objednat prostrednictvím e-mailu (platba prevodem na úcet a zaslání prukazu poštou na vámi uvedenou adresu). 

V prípade zaslání prukazu poštou již nemusíte platit poštovné, také tento poplatek byl zrušen. 

Prosíme, abyste pro objednání prukazu využívali objednávkový formulár, usnadní to práci sekretariátu i vám. Pokud budete chtít vyrídit prukazy pro oddíl osobne na sekretariátu, objednejte prukazy predem a domluvte se, kdy budou pripraveny. Urychlíte tím práci sekretariátu. 

Pro objednávání clenských prukazu bude od zacátku prosince nove k dispozici také objednávkový formulár na našem webu. Formulár je zatím urcen pouze pro individuální cleny, nebot není dosud spojen s clenskou databází, takže neumožnuje hromadné objednávky pro oddíly. Predpokládáme, že webová aplikace, která usnadní objednávání prukazu i oddílum, bude k dispozici od roku 2014.Upozornete prosím na tuto skutecnost své cleny. Pokud by formulár pro objednávání prukazu zacali využívat, zpusobí problém predevším vám, nebot zcela ztratíte prehled o tom, kdo je clenem oddílu. 

Od prosince bude na webu také objednávkový formulár sloužící k objednání cestovního pojištení, který budou moci využít i vaši clenové, takže nebudete muset objednávat pojištení hromadne. Clen, který si prostrednictvím webu objedná pojištení, obdrží potvrzovací e-mail se všemi potrebnými informacemi, platbu uhradí prevodem na úcet a my mu samostatne zašleme prukaz pojištence. 

Záverem prosíme, abyste sekretariát vcas informovali o zmenách týkajících se vedení oddílu (volba nového predsedy) a o zmene kontaktních údaju, které evidujeme v clenské databázi. Platné kontaktní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro to, abychom s vámi mohli komunikovat a zaslat vám napr. clenské prukazy. Zmenu kontaktních údaju a nekterých dalších informací, které jsou u vašeho oddílu uvedeny na webu CHS, mužete provést sami. Pokud jste zapomneli prístupové heslo, pošleme vám je. 

Podrobné informace k clenským prukazum i k pojištení naleznete na našem webu. Pokud budete mít nejaké další dotazy, obratte se na sekretariát, poradíme vám. 

Na tento email prosím neodpovídejte, ale využijte kontaktu uvedených na našem webu.TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: Ládík Meier, Chamonix, 60.léta 20. století.

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2019
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy