Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Archiv aktualit serveru hruboskalsko.cz (2015)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

  Vánocní fotbálek
  Lezení na stene
  Vánocní mše
  Turn off aneb vypnutí se na se(r)veru
  Cestovní pripojištení CHS
  Pavel Stríbrný a Pavel Šcevlík (1984): Zamyšlení nad Skalákem (2. vydání).
  Lezení na stene
  Pozor na cesty Petra Prachtela!
  Meteora- podzim 2015
  Placení známek na r.2016
  SHUZE OVK A SPRAVCU OBLASTÍ
  Na Hruboskalsku letos nejlepší lezecké podmínky od roku 2006!
  P.R.A.C.H.T.E.L.
  Skalácký duatlon 2015
  ???
  ???
  Nové sekce na serveru hruboskalsko.cz
  ???
  Detský den 2015
  SKALACKÝ DUATLON a SKALÁCKÉ PRAMENY
  Prachovská 24 hodinovka
  Koupák zase žije
  Tenkrát v ráji
  ŠKOLENÍ 2015
  ABBA trip podruhé aneb Bohuslan 2015
  O Smitkuv poklad 2015
  Valerian Rišik Karoušek - sochar a horolezec
  Meteora- jaro 2015
  Meteora- podzim 2014
  Informace o FHFCR
  OTVÍRÁNÍ SKALÁKU 2015
  Docasné uzavírky v Labských pískovcích
  Jarní oddílový zájezd- NEW
  ÚDRŽBA 2015 - PREDNÍ SKALÁK
  CHATA
  ZRCADLOVÁ KOZA PO 3.
  Zlatý cepín 2015
  Zimní metodický víkend
  29. výrocní schuze TJ Ceský Ráj
  30. výrocí úmrtí Jošcíka
  Svazové a oddílové príspevky na r. 2015 + podmínky pojištení Alpenverein (2. vydání)
Svazové a oddílové príspevky na r. 2015 + podmínky pojištení Alpenverein (2. vydání)

Žádám cleny TJ, aby vcas, tj. do 15. prosince zaplatili príspevky (kdo tak již neucinil u Ály casch)  na úcet c. 104219381, kód banky 0300, variabilní symbol dle poradového císla v sekci  Clenská základna  vpravo nahore dle uvedeného klíce (prípadne do zprávy pro príjemce napsat ctené príjmení), konstantní symbol 558.

 

Deti a mládež do 18 let (nar. 1997 a pozdeji) – 100 Kc

Deti a mládež do 18 let, kterí mají alespon jednoho rodice clenem CHS – zdarma

Juniori od 19 do 25 let (nar. 1990 – 1996) – 300+200 Kc (oddílový prísp.)

Dospelí od 26 do 60 let (nar. 1955 – 1989) – 400 Kc+200 Kc (oddílový prísp.)

Seniori nad 60 let (nar. 1954 a dríve) - pouze 200 Kc (oddílový prísp.)

Kombinované clenství Alpenverein - každý si zaplatí sám u Alpenvereinu.
Návod je na stránkách Horosvazu, nahlásí u výbercího, nebo napíše do
mailu: ala.drahonovska@seznam.cz .  Zaplatí jen oddílový príspevek 200,-Kc

 

Když bude chtít nekdo neco rešit, tak to napište do mailu Ále (viz výše)
 nebo volejte na: 775 502 258.

Díky .

A z dopisu z CHS:

Zasíláme vám informace týkající se kombinovaného clenství v CHS a Österreichischer Alpenverein (ÖAV) na rok 2015:

Vzhledem ke zmenám pravidel poskytování clenství v ÖAV v Ceské republice vstoupil CHS do jednání se všemi prodejci tohoto produktu. Cílem VV CHS bylo vyjednat pro své cleny co nejlepší podmínky získání tohoto produktu v rámci tzv. kombinovaného clenství v ÖAV a CHS. Nejlepší podmínky se nám podarilo domluvit s dosavadním poskytovatelem kombinovaného clenství, spolecností ALPY spol. s.r.o. ALPY spol. s r.o. garantuje, že registrace kombinovaného clenství bude i prostrednictvím on-line registracního systému funkcní od 1. 12. 2014. Clenství v ÖAV spolecne s prihláškou do CHS budou poskytovat i zástupci sekce Edelweiss.

Pro kombinované clenství na rok 2015 je výše clenských príspevku urcena následující tabulkou.

 

 

výše clenských príspevku (Kc)

 

ÖAV 2015

CHS 2015

ÖAV+CHS 2015

kat A

1 610

400

2 010

kat.B - partneri kat.A

1 240

400

1 640

kat.B - seniori

1 240

0

1 240

kat.B - vdova/ec, zdr.postižení

1 240

400

1 640

kat.B - juniori

1 240

300

1 540

kat.C - deti a mládež do 18 let

680

100

780

kat.C - deti a mládež do 18 let; jeden rodic clen CHS

680

0

680

rodina s detmi do 18 let

2 850

800

3 650

rodic samoživitel s detmi do 18 let

1 610

400

2 010

 

ALPY spol. s r.o. jako partner CHS na rok 2015 byl CHS zplnomocnen a zároven prijal poverení vyplácet zájemcum o kombinované clenství, kterí získají kombinované clenství prostrednictvím systému alpenverein.cz, financní dar od CHS. Výše tohoto daru je urcena typem clenství a je uvedena v následující tabulce.

 

dar od CHS (Kc)

kat A

240

kat.B - partneri kat.A

180

kat.B - seniori

0

kat.B - vdova/ec, zdr.postižení

180

kat.B - juniori

80

kat.C - deti a mládež do 18 let

35

kat.C - deti a mládež do 18 let; jeden rodic clen CHS

0

rodina s detmi do 18 let

420

rodic samoživitel s detmi do 18 let

240

 

Kombinované clenství si budete moci objednat a zakoupit jako dosud, tj. objednávka a platba u zástupcu ÖAV a jejich prodejcu, od kterých obdržíte prukaz ÖAV. Prukaz CHS vám bude vystaven a zaslán ci predán poté, co CHS obdrží informaci o uhrazení kombinovaného clenství (prímo od vás, nebo na základe seznamu plátcu, které budeme ve ctrnáctidenních intervalech dostávat od zástupcu ÖAV); v prípade zájemcu o clenství v CHS je podmínkou vystavení prukazu také vyplnení registracního formuláre na webu CHS nebo predání vyplnené prihlášky sekretariátu.

Další informace o kombinovaném clenství vcetne kontaktu na zástupce AV naleznete na našem webu:

Prípadné dotazy ke kombinovanému clenství pište na adresu ladislava.homolkova@horosvaz.cz.

 

Dále vás informuji, že i v príštím roce si budete moci zakoupit cestovní pojištení u Pojištovny UNIQA, které zahrnuje lécebné výlohy a asistencní služby vcetne záchranných prací a kryje horolezectví, vodní sporty a obdobné sportovní aktivity. Tarify i ceny zustávají stejné jako v letošním roce, podrobné informace najdete na našem webu:  http://www.horosvaz.cz/pojisteni/, kde si také

 

Na tento mail neodpovídejte, je urcen pouze k hromadnému rozesílání e-mailu.

 

sekretariát CHS

 

Božena Valentová

tajemnice

Ceský horolezecký svaz

bozena.valentova@horosvaz.cz

739 304 182, 296 118 207

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

 TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: Milan a Ládík Meierovi, Grand Capucin, 1967.

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2021
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy