Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
1
Lezecké podmínky:
Skály velmi mokré,
lezení zakázáno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Historie našeho horolezeckého oddílu
... zpět do přehledu článků
Významná data našeho oddílu

1923

A.H.Zima našel doma provazy asi 12 dlouhé a spolu s Jarkem Pirem Baudyšem postupne vystoupili na Kocicí hlavu, Mariáš, První Blatník (skupina skal Blatník, Mnich a Maják) a pak i komín na Podmokelskou. Krátké lano jim povetšinu k nicemu neposloužilo a tak vše slézali i dolu. Pri techto svých prvních výstupech pozorovali nemecké lezce a pomalu vnikali do taju tohoto sportu. Byla pro ne záhada jak Nemci dokáží sjet po lane ze skály dolu.

1926

Pokus o zdolání Kapelníka. J.Baudyš spadl nad kruhem, lano se pri pádu pretrhlo a on spadl až na zem. Byl z toho otres mozku a život mu zachránil píscitý svah pod stenou. J. Baudyšovi se výstup povedl v roce 1928 spolu s V.Náhlovským, K.Cábou Cabelkou, F.Boumou a L. Milouškem Soldátem.

1929

Byl založen Old skauting pro starší junáky. Z jejich oddílu cerpáme další lezce: K.Štika Sochor, J.Rolf Sochor, J.Diego Mazanec, A.Krim Vinš, M.Džony Stuchlík, V. Farmer Mazánek, O. Vega Grund, J.Uli Zoubek a další. Presencní vojenská služba prerušuje naší cinnost, ale v roce 1931 máme nové adepty z rad Roveru - prichází nová mladá krev Ladislav Fifan Vodhánel, Vladimír Chroust Procházka, Vojta Lengác Nejedlo.

1932

K. Cábelka, J. Baudyš, L. Soldát provedli první samostatný prvovýstup na Anebo. Podle toho i název - Prukopnická cesta.

1934

Stáváme se cleny KACS. Prvními cleny se stávají: A.Zima, V.Nejedlo, L.Vodhánel, pozdeji S.Vorel, F.Svoboda.

1935

V.Nejedlo, L.Vodhánel a F. Svoboda jako první Ceši zdolali Taktovku. Toto období mužeme nazvati skutecne dobou objevitelskou. Dobou mladých lezcu, kterí nejen že opakuji všechny staré výstupy po Nemcích, ale tvorí již nové samostatné výstupy, které musí obdivovati i zkušení a ostrílení pražští alpisté a samotní Nemci.

1939

5.9. prvovýstup V.Procházky, L.Vodhánela a J.Smítky na príhrazkou Kobylu

1941

Pokus o založení pobocky Klubu alpistu ceskoslovenských se sídlem v Turnove. Jako vetšine telovýchovných institucí - Sokol, Junák v té dobe zakázaných nám pobocka nebyla povolena. Prešli jsme proto po odbor turistiky jako samostatný oddíl a stáváme se cleny Klubu ceských turistu v Turnove. Prvním predsedou byl zvolen Antonín Harry Zima, pokladníkem byl L. Fifan Vodhánel, správcem inventáre J. Diego Mazanec, zapisovatel M. Škaloud a cvicitelé V. Chroust Procházka, Slávek Vorel, F.Porcal, J.Mašek a K.Cerman. Príspevky jsme stanovili jednak jako clenové turistiky 12,- Kc mesícne a jednak pro náš oddíl.

1942

5.9. J.Smítka a L.Vodhánel provedli prvovýstup na Daliborku - Kourová cesta (prvovýstupci pojmenovaná jako Krvavá cesta), která byla o dost težší než ostatní sedmy a tak rozšírili stupnici o další stupen - VIIb. V tomto roce také vystoupili J.Smítka,V.Procházka, L.Vodhánel a V.Chlum na Štedrý den na Maják a založili tím každorocní tradici.

1944

J. Smítka svým prvovýstupem na Domistein rozšíril stupnici o další stupen na VIIc

1945

28.3. J.Smítka, K.a V.Chlum byli popraveni v Terezíne

12.-26.8. první celostátní vysokohorský kurz ve Vysokých Tatrách - Náhlovský, Porcal, Mašek, Vodhánel, Procházka,Vorel.

1946

29.6. Ustavující valná hromada Svazu ceskoslovenských horolezcu na Hrubé skále.

Klub alpistu ceskoslovenských,Slovenský horolezecký spolek James a Horolezecký odbor Klubu turistu ceskoslovenských se dohodly na sloucení do Svazu cesk.hor.

1.predsedou zolen J.Pilnácek.

1947

srpen - mezinárodní horolezecký kurz v Chamonix - zúcastnil se Jirí Mašek

1948

Stáváme se oddílem TJ Jiskry Turnov a po reorganizaci celé telovýchovy oddílem Jednoty Slavoj Turnov. Oddíl má v té dobe 30 clenu

1947-48

postavena chata na Podháji.

1949

14.-15.5. slavnostní otevrení horolezecké chaty, kterého se zúcastnilo 130 horolezcu z 20 oddílu.

1951

odcházejí Svatoš, Kuchar a ostatní do krajských oddílu

1953

založena první sportovní škola horolezeckého dorostu. Vedoucí byl zvolen Míla Kopal a prihlásilo se 28 zájemcu ve veku 14-16 let. Instruktori byli Vodhánel, Mašek, Janku, Haleš.

1954

14.7. Vysoké Tatry - Jahnací štít - došlo k pádu clena horolezeckého dorostu M.Slunécka. V.Mazánek, který ho jistil, ho neudržel a spadl s ním. Pádem strhli cekající M.Kotátka a J. Šírla. M.Slunécko a M.Kotátko pád neprežili, J.Šírl mel težkou zlomeninu ruky a V.Mazánek tržnou ránu na hlave. Po této tragédii nastala v cinnosti oddílu urcitá deprese.

L.Vodhánel a J.Janku vydali prvního samostatného pruvodce na Hruboskalsko.

spolu s krajským oddílem v Liberci oddíl spoluporádal krajský sraz horolezcu pod Anebem

1956

26.-27.5. znovu s krajem oddíl spoluporádal 1.celostátní sraz horolezcu na Sahare pod Skautem. Zúcastnilo se 250 horolezcu.

1958

zimní prechod Vysokých Tater horolezci libereckého kraje - foto kronika

1960

clenové oddílu jedou po skoncení války na první zájezd do NDR - Bad Schandau - Ostrauer Mühle.

1967

30.1. Vysoké Tatry - Ovciarská lávka pod lavinou zahynuli J.Jiránek, B.Korba(clenové oddílu) K.Zakouril, L .Smutný, B.Slavík, J.Mertlík, J.Korbová

1968

v Sedmihorkách je porádán evropský sraz horolezecké mládeže UIAA zúcastnilo se 16 Státu. Clenové oddílu zde pusobili jako instruktori a pruvodci Skalákem.

oddíl porádá 1.rocník Behu Saklákem. Start a cíl na oddílové chate

v srpnu porádá ústrední horo. sekce zájezd do Ital. Dolomit. Za oddíl se úcastní M.Dedek a L.Vodhánel. Torri Vajoletti SZ hrana - IV- M.Dedek, L.Vodhánel, Cima Grande di Lavaredo - Dibonova hrana - IV - M.Dedek, L.Mejsnar


1971

k 1. výrocí tragédie v Peru byl slavnostne otevren cintorín

1975

Itálie - Cima Picollo - Diretissima jižní steny V+A1 1.cs.výstup a 5 celkove, P.Cicvárek, J.Sochor Itálie - Cima Ovest - Casinova cesta VI A2 P.Cicvárek, J.Sochor

první pokus clenu HO Turnov o zimní prechod hrebene Vysokých Tater - Kriván - Hincova veža(10km) - J.Sochor, J.Unger, L.Korínek, K.Adamicko, P.Hybner, J.Ometák, Z.Záhora, V.Mazánek, M.Rympler, P.Cicvárek, V.Hancil, V.Tomek

1976

3.-9.8.Eiger - Harlinova cesta VI A3 - 3.výstup(1.letní) Bednarík, Ševcík(Brno) P.Cicvárek, J.Sochor(Turnov)

druhý pokus clenu HO Turnov o zimní prechod hrebene Vysokých Tater - Kriván - Žabí kon(11km) J.Sochor, V.Šimánek, M.Vinš, J.Unger, P.Cicvárek, Z.Lejsek, J.Ometák, D.Ungerová, Z.Záhora

1977

Via grappa Tour des Jorasses - VI A3 - prvovýstup M.Bena, J.Sochor, J.Švejda, K.Živný Grand Kapucin - Bonatiho cesta VI A2 - J.Sochor, J.Švejda M.Bena

Piz Cengalo - Vorderkante - VI - M.a L.Korínkovi

Rila - Zlý zub - Arménská cesta V-VI A1- J.Drahonovský, A.Štastná

Rila - Zlý zub - Obocí VI A4 J.Drahonovský, A.Štastná J.Janku a kolektiv vydávají nového pruvodce na Ceský ráj 1978

12.-14.8. Dent d´Herens - Welzwenbach V+60°1.cs výstup J.Sochor, J.Fulka Piz Badile - SZ stena V A1 1.cs.výstup L. a M. Korínkovi

clenové oddílu se podíleli na zabezpecení natácení televizního filmu Jak dostat tatínka do polepšovny

1979

3.-4.8. Julské Alpy - Travnik - Sev.stena, cesta Hudecek,Juan VI A1 - J.Sochor, P.Verich, M.Vinš, 1.cs.výstup a 5.celkove

1980

Piz Pallü - prímá var. sev.pilíre V 80° prvovýstup L. a M. Korínkovi 23.7.

Rila -Zlý zub - Armenská prímá varianta VI A4 prvovýstup L.Kroupa, J.Sochor

1981

13.-15.8. Petit Dru - direkte west wand VI A2 - M.Stanek,Z.Šonský, L.Neuman

19.-21.8. Grand Jorasses - Walkeruv pilír VI A1 - M.Stanek, Z.Šonský, L.Neuman

1982

26.-29.8. Cima Dela Terranova - Slunná Itálie - VI A3 - prvovýstup V.Cvrcek, J.Sochor, Z. Šonský

3.- 4.8. Pamír - Pik. N. Krupské - levá cást JZ steny IV - prvovýstup L. a M. Korínkovi

1983

9.8. Petit Dru - Heming Robins VI A2 V.Cvrcek, B.Parík

12.-13.11. v kempu v Sedmihorkách byla zorganizována první brigádní akce - Zavírání Skaláku

J.Sochor vydává pruvodce - Myší díra, Kozinec, Kácov

1984

7.-8.4. - Otevírání Skaláku - úprava svahu veže Skaut, renovace cesty pod Myší dírou

El Capitan - East Butres/V pilír 5.10.A1 M.Šindelár , J.Hloušek, Sentinel rock - Salathe stech route 5.9 A2

27.-28.9. Zavírání Skaláku - budování betonových patek pod Sfingou a Certovou rukou J.Sochor vydává pruvodce - Prední skalák, Markuv kout, Kozlov

1985

6.7. Valdštejn - slavnostní zahájení expozice historie horolezectví na Hruboskalsku které vytvoril J.Sochor

J.Sochor vydává pruvodce - Pohor, Ztracené údolí, Kacanovy, Hrudka

1986

vznik oddílu TJ Ceský ráj - v lednu probehla první zakládající schuze oddílu

7.-10.2. Julské Alpy - Špik - Diretisima - V+A1 - 2. zimní prelez - F.Cepelka, R.Vosecký, R.Kamler 

J.Sochor vydává pruvodce - Bory

1987

25.-30.1. Dolomity - Sassolungo - Zimní logická varianta - VI A1 - prvovýstup - F.Cepelka, S.Šilhán, R.Vosecký, R.Kamler, O.Seifert - cestné uznání CHS

21.-29.8. tábor oddílu mládeže Vysoké Tatry

21.-29.8. tábor oddílu mládeže v Adru

22.-25.9. USA - El Capitan - North America Wall -5.8.A3 - 1.ceský prelez - F.Cepelka, M.Hromádko

J.Sochor vydává pruvodce - Rovné skály

1988

Pamir - Pik Korženevské 7.105m Cetlina cesta - 5A V.Tomek s druhy

Himálaj - Island Peak 6.189m klas.III -V. Žák s druhy

Kavkaz - Nakra Tau 4.451m Italský kuloár 4A -P.Štastný, L.Trencan

1.-16.7. zájezd oddílu mládeže do Bulharska - Vraca - vlakem

7.-9.8. - Pamír Alay - Aksu - Petrogradie - 7/7+ RP -prvovýstup - F.Cepelka, A.Cepelková, J.Polák


1989

clenové HO Turnov staví první lezeckou stenu v Turnove - hala u atletického stadionu 7.-27.7. zájezd oddílu mládeže do Bulharska - Vraca, Rila.

6.8. Dolomity - Marmolada - Cesta pres Rybu - 9- RP - V.Hoffman,F.Cepelka

J.Sochor vydává pruvodce - Kozákov

1990

31.3. na Hrubé Skále se uskutecnilo setkání horolezcu (pozváno 180 lidí) u príležitosti 45.výrocí popravy J.Smítky a bratrí Chlumu

27.7.-9.8. zájezd oddílu mládeže do Dolomit

30.7.- Civetta - Cima Del Bancon - Ost wand - VI/A2/3. R.Meier str. R.Hes

Sochor vydává pruvodce - Žehrov

1991

3.-19.5. zájezd oddílu do Meteory

2.-17.8. zájezd oddílu do Španelska

9.11. se uskutecnil v restauraci "U Kohoutku" sraz u príležitosti 50.výrocí založení turnovského horolezeckého oddílu

pod záštitou HO Turnov se provádí výstavba nové steny v hale TSC u nádraží u které se již podílí clenové obou oddílu

1992

dostavba další cásti steny a porádání prvního závodu Turnov Open(únor)

25.6.-12.7. zájezd oddílu do Norska

17.-31.7. zájezd oddílu do Arca

29.-30.8. - oddíl porádá Mistrovství Ceské republiky v lezení na obtížnost

J.Sochor vydává pruvodce - Skalany

1993

23.10. Turnov Open oddíl porádá závody v lezení na umelé stene 1995

27.7.-Dolomity - Tre Cime Lavaredo - Cima Grande - S stena (Comici) - V+/A0 (VII-/VII). R.+ M. Meier

1996

- oddílový autobusový zájezd do Arca

P.Hejtmánek, M.Homolka, J.Sochor vydávají pruvodce Hruboskalsko 1 díl

4.8.Dolomity - Tre Cime Lavaredo - Cima Grande- Direkte Nordwand (Hasse-Brandler) - VI/A3 (VIII+) R. + M.Meier

1997

28.4-10.5 oddílový do Meteory a Vraci

na oddílové chate D.Kucharová obnovila detské dny. První rocník zorganizovali osadnici karouškárny v roce 1979 ješte pod názvem Hry ve Skalíne, pak již za spolupráce s oddílem TJ. C.ráj až do roku 1991

9.8. - Dolomity - Marmolada - Filo Di Ariana - 9+RP - M.Toman, F.Cepelka

23.7.- Dolomity - Tre Cime Lavaredo - Cima Grande - Superdirettissima - V+A3e (VIII+) R.+M.Meier

1998

Petit Dru - American direct -ED-,8 - R.Müller, J.Ondrouch, M.Lopota

27.7. - Dolomity -Sass Maor - Nureyev - 9+RP - M.Toman, F.Cepelka

31.7. - Dolomity - Tofana - Pilastro Di Rozes - South Wall (Paolo) - VI/A3 (7b+)R.+M.Meierové

USA- El Capitan - Mescalito - VI 5.9 A3+ M.Dedek,M.Marek - druhý ceský prelez

P.Hejtmánek, M.Homolka, J.Sochor vydávají pruvodce Hruboskalsko 2.díl

1999

14.8.-Dolomity - Tre Cime Lavaredo - Cima Ovest - Spigolo Scoiattoli - V+/A2 (VIII-/VIII) R.+M.Meier

J.Sochor vydává pruvodce Skály 1 a Skály 2

2000

29.3. - valná hromada TJ TSC Turnov odsouhlasila žádost HO o vystoupení z této TJ i se svým majetkem (chatou). V tento den se HO Turnov sloucil s TJ Ceský ráj.

2001

behem tohoto roku jsme zbourali starou chatu (leden-brezen) a postavili chatu zcela novou

2002

kolaudace nové chaty a 18.1. slavnostní otevrení chaty

Aiguille Verte -Le Cardinal - Betembourg route - 7 - R.Müller, P.Mašek

Mt.Blanc du Tacul - Gervasutti culoir - D- R.M'uller, P.Mašek

Peru - Huascaran (6.768 m.n.m.) -15.6. Pilka,Tomek, 17.6. Krejcí,Skalka,Stanek


2004

USA - EL Capitan - Salathé wall 5.10c - M.Dedek, P.Skalka

Grandes Jorasses Walker Spur-Cassin - ED-, 7+, R.Müller, M.Konfar

4.-13.8. Tre Cime - Cima Pocollo -Pernicu vor die Saue - 9 - OS

Marmolada - Millenium -9/9+ OS - J.Cicvárek, F.Cepelka

V.Chlum, J.Sochor vydávají pruvodce Kozlov, Pohor, Kacanovy

2005

8.-10.4. oddílový zájezd na Kozelku. Založena tradice jarních oddílových zájezdu porádané M.Homolkou.

Mt.Blanc- kombinace S steny Aig.Blanche de Peuterey + Peuterey grat, R.Müller, V.Nejedlý Marmolada - Spechio di Sara - 9-/9 OS - J.Cicvárek, Dostál

2006

7.-9.4. oddílový zájezd na Svatošky

Mont Blanc du Tacul - Superculoir direct - ED-, M6+, WI4, R.Müller, M.Konfar

12.6. Hochkonig - Torsaule - Opera Vertikal - 9 - OS - J.Cicvárek, R.Müller

2007

13.-15.4. oddílový zájezd na Kružberk

7.9. Skalácký duatlon - Jarda Chmelík a Milan Mlejnek porádají nultý rocník

2008

11.-13.4. oddílový zájezd na Perštejn

Eiger S stena - Deep Blue Sea, 9- , J. Cicvárek, R. Müller

Kolumbie - Pan de Azucar (5200m) Španelská cesta - 5.11a, P. Mašek, R. Müller, J. Štastný

2009

3.-5.4. oddílový zájezd na Hejšovinu

USA - Tuolomne Medows - Stately Pleasure Dome - Direct South Crack - 5.9.RX M. Homolka, J. Kreysa

USA - The Rostrum - Regular North Face + Alien - 5.12b, J. Cicvárek, R. Müller

USA - 21.9. - Yosemite - Middle Cathedral Rock - Stoners Higway - 5.10c R.+ M. Meier

2010

12.-13.4.oddílový zájezd do Písku Aiguilles du Drus - Culoir Nord - ED+, M8, WI5, R.Müller, M.Konfar

17.11.- Jordan - Wadi Rum - Sud Nassrani - NW Face - L´ ame est amorphe, ose! - 7c R.+M.Meier


2011

8.-10.4. oddílový zájezd na Boren Aiguille Verte - Late to say I´msorry - ED+, M7+, WI5, R. Müller, M. Konfar

7.-9.5. Grossglockner - Pallaviciniho kuloár - III- R. Grebík, J. Müldner USA - El Capitan - East Buttress -5.10b, R. a P. Müllerovi

17.6.- USA - Castle Valley - Castleton Tower - North Face - 5.11a. R.+ M.Meier

2012

27.-29.4. oddílový zájezd do Moravského krasu Mont Blanc du Tacul - Vol de Nuit -ED, M8 - R.Müller, D.Mlejnek

oddíl odkoupil pozemek pod chatou

2013

16.2. Bad Gastein - Supervizor WI6 - M.Majdic, D.Mlejnek Grand Capucin - Švýcarská cesta 7, R. a P. Müllerovi

2014

1.3.Vysoké Tatry - Komín návratov - WI5 - M.Majdic, R.Grebík Mont Dolent-S stena - Improptu M5,WI5 - R.Müller, D. Mlejnek, V. Nejedlý

14.3.- Maroco - Todra - Trainee Blanche - 7b+. R.Meier, S.Hlavácová

 TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: Maják-Jeschkeho spára R.Kuchar,Kobera 8.5.1955

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2020
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy