Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
2
Lezecké podmínky:
Skály mokré,
lezení zakázáno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Horolezecká chata
  Vznik horolezecké chaty TJ Český Ráj
  Pozemek pod naší horolezeckou chatou
  Horolezecká chata zcela nová!

Vznik horolezecké chaty TJ Český Ráj

První budovu, kterou od roku 1945 oddíl užíval ke své cinnosti, byla po Nemcích opuštená konírna v lázních Sedmihorky, kterou Nemci využívali jako lazaret. Tato budova mela 11 pokoju, skladište, klozety, koupelnu, topírnu a dve spolecenské noclehárny. V celé budove bylo zavedeno ústrední topení. Bohužel v užívání byla jen jednu letní sezónu. Armáda brzy zjistila, že je to její majetek a 8.ríjna 1945 prišel rozkaz k opuštení budovy.


K tomu psaná vzpomínka Alika (Zbynek Gräf) z jeho kroniky:

V pondelí 10.10.1945 nám predseda Harry (A.Zima) rekl, že nám vojsko zabírá s okamžitou platností noclehárnu. Druhý den se Harryk strašne rozciluje, že mu Kujan (J.Janku) neodevzdal klíce. Ve stredu v 6 hodin ráno jedu s Jaroušem(Kujan) do Sedmihorek. Otevíráme noclehárnu. Uvnitr jsou prelepeny klícové dírky. To nám nevadí abychom si neotevreli a „nevykradli“ si své veci. V pul osmé jedeme napakováni jako nejvetší šmelinári domu. Vecír musíme ješte jednou. Nechali jsme v Kujanove kamrlíku ješte hromadu vecí. Klubové deky nám prý vojenská správa preveze do Turnova ( v oddílové kronice Harry píše, že deky vráceny nebyly). Chystáme se, že kdyby to vojáci hlídali treba regimentem vojska, že kdybychom neco potrebovali si to stejne odneseme. A kdyby si snad dali pod boudu atomovou bombu a privázali ke klice za kontakt, ukradneme jim atomovku a necháme místo ní lístek s pozdravem… Ani pan štábní kapitán co nám zalepil klícové dírky, kdyby hlídal boudu s tankem nebude bezpecen, že si potrebné neodneseme. Možná, že klub dostane jako náhradu za noclehárnu domek vedle Valdštýna.


Doslovný prepis zachycující odhodlání mladých bardu bránit svuj majetek.
 

Oddíl po této zkušenosti zatoužil po vlastní klubovne. To se podarilo v roce 1947-1948.Slávek Vorel zjistil, že jistý ak.mal. prodává bývalou vojenskou ubikaci v Tanvalde za 15.000 kc.Mezi cleny oddílu byla hned zahájena sbírka penez a za pomoci ucitele Otty Fialy pak oddílu velmi pomohl továrník Ouhrabka, který nechtel zaplatit velké dane a prispel cástkou 20.000 kc. Prebytecných 5.000 kc oddíl venoval na výstavbu nového turnovského divadla. Díky tomuto príspevku se brzo jelo pro ubikaci do Tanvaldu.Rozbourání, naložení a dovezení bylo provedeno za jeden den a ješte se všichni vyrádili na maškarní merende. Chata byla postavena na míste, které povolil MNV Mašov a to za stavebního dozoru J.Königa.
 

 
Budování základního dreveného rámu na pískovcových blocích a montáž samotné chaty.
 
 
Chata mela hlavní místnost-klubovnu, noclehárnu pro 12 osob a kuchynku. V chodbe za hlavními dvermi bylo šest malých boxu, kterým se ríkalo „gagária“ pro uschovávání vecí jednotlivých clenu oddílu.
 
Otevrení chaty probehlo 14-15.kvetna 1949 a zúcastnilo se ho 130 horolezcu z 20 oddílu. Predseda Harry krátkým proslovem nastínil k jakému úcelu byla chata postavena a kdo se nejvíce podílel na její výstavbe (Vorel, Fifan, Chroust, Kujan, Harry…) Všem se splnil jejich sen. Meli vlastní oddíl a vlastní strechu nad hlavou. Ze slavnostní otevrení vznikl „povestný dokument“, který se bohužel do dnešních chvil nedochoval.
 
V té dobe se vybíralo za lužko 2kc…
 
 
Povolení k užívání od Okr.výboru.
 

Slavnostní otevrení chaty. Zleva: s brýlemi Dr.Šádek, se smyckami pres telo R.O.Bauše, vpravo sestra Baušeho – Dagmar Jedlicková a vpravo Bedlucha Jedlicka.

Slavnostní otevrení. Zleva: R.Kuchar, za ním Harry Zima, vykukuje Fr. Porcal, B.Svatoš, O.Kopal a S.Vorel. Úplne vpravo je Olda Hudský.

Tyto dve fotografie ze slavnostního otevrení jsou porízeny s brezového altánu, který stál pred chatou. Celý altán je zachycen na jediné fotografii s nejstarším Bojsou Dedkem a s V. Šotoušem Cechem z roku 1967.

Po dokoncení chaty spousta clenu prinášela ruzné vybavení a veci potrebné k životu na chate. Mezi tyto predmety patrí i jelení parohy, které byly umísteny ve štíte chaty smerem k ohništi. Na této strane byl také nad okenicemi nápis Horolezecký oddíl Turnov a jak je videt i v roce 1951 se do chaty nechodilo jen hlavním vchodem.Vedle jsou fotografie chaty z 50 a 60 let.


Chata se v této dobe tešila velmi velké oblibe a zejména však tech, kterí na chate nepracovali. Proto od roku 1958 byla uzavrena pro cizí cleny.

Že bylo na chate mnohdy hodne veselo dokládají fotografie ze svatební rozlucky Honzy Jiránka z 23.cervence 1960. Jako svatební dar dostal od kamarádu podepsanou velkou kost, kterou našel J.Cihulka pod Valdštejnem.Na harmoniku hraje Vratik Kalfert. Vpravo na fotografii je se sklenicí v ruce Harry Zima. Pod ním je zleva : L.Mejsnar, I.Burda držící tu kost, J.Kysela, K.Žák, J.Jiránek. Spodní rada fotografií zleva: L.Mejsnar, K.Žák, J.Kysela a H.Zima. Další fotografie J.Jiránek a L.Haleš a na poslední fotografii zprava je nos H.Zimy pak Miki Flanderka, J.Jiránek a J.Wiener.

Na prelomu 60 a 70 let se na starou lepenkovou strechu položily kovové šablony, které se opakovane ošetrovaly náterem. Tyto šablony se koncem 80 let vymenily za hliníkové.

V ukázkovém bezpecnostním uvázání V.Franc cistí ješte ocelové šablony pred náterem, který provedla úderná skupina ve složení P.Verich,F.Fibrich a M.Myšák Vinš. Spodní fotografie zachycuje pokládání hliníkových šablon. P.Verich, T.Svoboda, J.Jecný a V.Franc.


Po roce 1986 se zacalo i s prestavbou vnitrní chaty. Nejdríve se udelali nové patrové postele ve velké ložnici a pricházející nová generace pokracovala výstavbou patrových postelí v malé ložnici, uklizením pudy a jejím zateplením a zhotovením dalších spacich míst na pude. V roce 1990 se prekližkou obložila i hlavní spolecenská místnost.


Chata v roce v 1990.Dole výstavba nové kadiboudy (Kikán Tomek, F.Fibrich, Skrítek Stejskal, Kovi Kovár, Stoupa Svoboda a Bojsa Dedek) a obložení hlavní místnosti v provedení Kociš Krejcí, Skrítek Stejskal a Stoupa Svoboda
 
Chata sloužila oddílu pres 50 let. Mela svoje kouzlo a nekolik generací lezcu v ní prožilo nejen lezecké víkendy. Samozrejme se léta užívání, ale hlavne vlhkost a drevožravý brouk podepsali na stavu chaty. A proto v roce 2001 jsme tuto drevenou chatu zbourali a místo ní postavili novou zdenou, již s prívodem vody a se splachovacím záchodem. Zbývalo vyrešit pozemek pod chatou, který doposud nebyl v majetku oddílu. To se podarilo v roce 2012 kdy se konecne podarilo odkoupit samotný pozemek.

Tomáš Flanderka


TJ Český ráj
433 historických fotek

Foto: Milan Meier, Chamonix, 60. léta 20. století.

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2021
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy