Symbolický hřbitov horolezců. zpět


Symbolický hřbitov horolezců (Cintorin), se nachází na nově vytyčené, žlutě znacené, turistické cestě mezi Lázněmi Sedmihorky a Hrubou Skálou, bezprostředně pod Mariánskou vyhlídkou. Z obou stran je vzdálen asi 1km.

Myšlenku na jeho realizaci nosil autor mnoha smělých cest ve Skaláku, Valerián Rišík Karoušek, v hlavě celá šedesátá léta. Než však stihl svou myšlenku uvést do reality, ukončila jeho život, s mnoha jinými, lavina pod Huascaránem v Peru. Tato tragédie se poté paradoxně stala impulsem k realizaci symbolického hřbitova.Pro vybudování památníku byl tehdy vybrán zcela pustý, obtížně přístupný a náletovými dřevinami zarostlý, skalní amfiteátr pod severovýchodní stěnou Nekonečné věže. Návrh byl koncipován jako místo pro vzpomínku přátel a příbuzných a k uctění památky horolezců, jimž mnohdy lavina a ledovcové trhliny ani nedopřály vlastní hrob. Zhotovení stavební dokumentace se ujali akademický sochař Jiří Seifert s ing. arch. Josefem Patrným. Svého úkolu se zhostili nadmíru dobře a dotáhli projekt památníku do podoby téměř shodné s dnešní.

Snad jen kamenný stolec s otvorem pro louči, který měl navozovat podobu oltáře, byl z tzv. ideových důvodů pracovníkem ONV Liberec (zcela jistě nestranným), velmi důrazně zamítnut. Symbolický hřbitov byl po obstarání veškeré dokumentace na jaře roku 1971 zrealizován, aby mohl být následně otevřen na 1. výročí tragedie v Peru.Zpětně byla na Cintorin umístěna jména lezců, zahynulých od 2. světové války, což představovalo jakousi startovní čáru. Na její začátek byla umístěna deska se jménem legendy a krále Skaláku Josky Smitky s bratry Chlumovými, jejichž život neukončila nehoda ve skalách, ale gestapo.

Od zřízení Cintorina jsou na stěnu Nekonečné instalována jména osob, zahynulých při provozování naší drogy, horolezectví. V roce 1986 prošel památník rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly vyzlaceny desky i symbol puklého slunce a zbudován nový přístup po železném schodišti. Ten však musel být po té znovu zcela předělán, vzhledem k nesouhlasu Státních lesů.

Založením Tělovýchovné jednoty Český Ráj přešla správa hřbitova v listopadu 1985 z ČHS do její působnosti. Význam symboliky se postupně odpoutal od skalácké relikvie a stal se místem, kde spočívají jména lezců z celé republiky. Touto dobou zde pospolu odpočívá 128 přátel se stejnou životní náplní a bohužel i osudem. Ani tento výčet však není konečný a definitivní.

Vzhledem ke stavu, kdy desky na stěně utvořily jakýsi uzavřený obrazec a tento nelze donekonečna nafukovat, byla v září loňského roku svolána schůzka osob, v tomto regionu veřejně činných. Z té potom vzešla myšlenka na otevření další části hřbitova na okrajovém masivu deset metru jihovýchodně (vlevo) od hřbitova stávajícího.

Na Štědrý den ráno zde pravidelně koná mši za zesnulé kamarády husitský kněz p. Jaluška.